ערב השקת המוקד הטלפוני CALL לנפש וערב הוקרה למתנדבים