התנדבות

עדכונים אחרונים
בואו להתנדב איתנו במגוון תפקידים חשובים!

על מנת לתת מענה מיטבי לאתגרים העומדים בפנינו נשמח אם תמלאו את השאלון שבקישור ותשתבצו בהתאם ליכולתכם במשימות ההתנדבות השונות.

ניתן גם ליצור קשר ישיר עם רכזי המתנדבים בכל בתי החולים
מרכז
אברבנאל הרצל בהרב 050-6242434
גהה נעם קרונפלד 054-3456033
שלוותא שרי בן-צבי 054-4490110
נס ציונה מתן הרץ 052-7765010
באר יעקב הרב אביעד הולנדר 052-9462540
ירושלים כפר שאול (צעירים) תהילה גודינגר 052-6644192
שחף 054-4248073
הרצוג – ירושלים רבקה כהנא 050-5430243
ירושלים – איתנים פנינה עומר

צפון

טירת הכרמל

אביהו עצר

050-2050482

שער מנשה

הרב דובי שטרן

054-8191174

עכו

דודו אלבז 

054-6443779

צפת

מיכל רהט 

050-7291496

דרום

באר שבע

שפרה צרי 

055-9385358

הרב אלקנה שרלו

052-558-2962